Politisk påverkan

Vi har tagit fram en fempunktslista med prioriterade frågor att arbeta med gentemot politiker och kommunen för att bidra till att vår stads näringsliv skall kunna växa och utvecklas. Vi använder oss av listan i våra kontakter med allmänhet, medlemmar, media, politiker och övriga beslutsfattare.

  • Sjukhusfrågan: Vi vill ha ett väl fungerande akutsjukhus i Lidköping. En särskild sjukhuskommitté är tillsatt för att driva frågan.
  • Utbyggd infrastruktur: Vi vill ha en utbyggd riksväg 44 till Trollhättan och ett elektrifierad Kinnekullebana från Lidköping till Göteborg.
  • Lokal upphandling: Vi vill att Lidköpings kommun ALLTID strävar efter att köpa in varor och tjänster från lokala företag.
  • En väg in i kommunen: Vi vill ha en väg in i Lidköpings kommun för oss företagare i våra kontakter med Lidköpings kommun för att förenkla myndighetskontakter.
  • Etableringsbar mark: Vi vill att Lidköpings kommun snarast tar fram verksamhetsmark till försäljning, med olika stora tomter, tydligt prissatt för att snarast kunna erbjuda till intresserade företag.