Vi är Näringslivet i Lidköping och vi bryr oss om Lidköping

Föreningen Näringslivet i Lidköping (NiL) består av ca 170 företag  och startades i 1:a januari 2021. Tidigare fanns en förening som hette Bolagsrådet som hade ett gemensamt bolag, Tillväxt Lidköping AB, med Lidköpings kommun som drev näringslivsutveckling. Då rollerna ofta blev oklara och näringslivsutvecklingen inte gick så snabbt som önskat så beslutades det gemensamt av ägarna hösten 2020 att bolaget skulle avvecklas och att vi skulle prova ett nytt arbetssätt där rollerna var tydligare.

Föreningen Näringslivet i Lidköping (NiL)  bildades och vi gör nu en nystart av vårt arbete. Tillsammans kan vi vara med och påverka hur Lidköping utvecklas de kommande åren, dels genom att själva driva utveckling genom samverkan mellan företag, dels genom att påverka våra beslutsfattare att fatta kloka beslut, tex vara remissinstans åt kommunen.
Vi vill stärka sammanhållning inom näringslivet genom att anordna olika träffar och bygga upp nya nätverk som får våra affärer att blomstra.

Vi vill ha roligt tillsammans!