Nätverksbyggande

I Näringslivet i Lidköping har vi totalt över 150 medlemmar, ett unikt branschöverskridande nätverk av företagare där vi skapar möjligheter att utbyta kunskap, erfarenheter, nya idéer som kanske rent av genererar i nya affärer.

Vi vill skapa bra mötesplatser där medlemmarna kan nätverka, inspireras och vara med och påverka Lidköpings utveckling. Det kan handla om frukostmöten, lunchmöten så väl som branch, ämnes- eller rollanpassade mindre nätverksgrupper.

Läs mer under Aktiviteter för aktuella träffar och hur du anmäler dig.