NiLs brev besvaras av Regiondirektör VGR och Regionstyrelsens ordförande