Sjukhuskommitén möter Pär Johnsson 2 mars

Det är viktigt för oss i NiL att påverka beslutsfattare att värna om sjukhuset i Lidköping. Den 2 mars är därför ett möte med Pär Johnsson inbokat. Sjukhuskommitén kommer att fokusera på följande prioriterade punkter

  • en fortsatt utveckling av sjukhuset i Lidköping, inte en avveckling
  • att akutverksamheten skall vara kvar
  • att verksamheten som bedrivs i Lidköping skall ligga framkant